I dagens samhälle är det viktigt att vara på sin vakt gällande vilken typ av kritik man tar till sig och vilken man bör ignorera. Det är alltid någon som tjänar pengar på att få dig att känna dig för stor, för liten, för blek eller för för hårig – Och då gäller det att inte låta sig påverkas. Det går inte att öppna en tidning utan att läsa om hur man bör se ut och hur man bör beter sig, och därför finns body positivity för att kontrastera det.

Vad är body positivity?

body positivityBody positivity, även kallat för kroppspositivism, är en social rörelse som innefattar många olika element. Kärnan i rörelsen är dock att uppmuntra människor till att fatta beslut som värnar om den kropp man bor i, och även att man ska älska den kropp man har. Istället för att känna sig pressad att se ut exakt som de människor man ser på TV och i reklamer ska man fokusera på att vara den bästa människa man kan vara. Man behöver inte se ut på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt för att förtjäna självkänsla. Och oftast mår man bättre i sig själv om man tar bättre hand om sig själv, vilket är något som starkt förespråkas inom kroppspositivism.

Sluta jämföra dig med andra

En viktig del av att vara body positive är alltså att sluta jämföra sig med andra människor: Att någon av din längd väger fem kilogram mindre än vad du gör behöver inte innebära att du ska behöver ned i vikt. Kanske är ni byggda på olika sätt? Du kanske har mer muskler? Kanske är ni båda två på ett hälsosamt ställe viktmässigt? Att jämföra sig med andra, oavsett vad det gäller, leder oftast till en negativ nedåtgående spiral: Den enda man bör jämföra sig med är sig själv. Medan man bättrar sig själv fysiskt kommer man må bättre mentalt, och det kommer i sin tur att leda till att man kan enklare kan skaka av sig yttre påverkan. När man gillar sig själv kommer inte bilder i media att kännas lika viktiga.

Är body positivity samma sak som  fat acceptance?

body positivityUnder de senaste åren har de olika begreppen relaterade till konceptet att älska sig själv tyvärr rörts ihop, och många misstar kroppspositivism för fat acceptance (fettaktivism). I vissa fall känns det nästan som om begreppet har kapats av en rörelse som har allt annat än samma mål som body positivity. De är båda sociala rörelser med en grundtanke om att älska sig själv, men inom fat acceptance ter det sig på ett helt annat sätt och det är därtill ett sätt som inte är att rekommendera. Inom kroppspositivism är det viktigt att man på ett konkret sätt visar att man älskar sin kropp genom att ta bra hand om den, vilket innefattar saker motion och hälsosam konst – Medan man inom fettaktivism fokuserar på att känna sig vacker för sakens skull. En olycksalig följd av det har blivit att man istället för att acceptera och ta hand om sig själv försöker få andra att acceptera en som man är, oavsett om man befinner sig på en bra hälsosam plats eller inte.

För att illustrera kroppspositivism versus fettaktivism kan vi dra en liknelse gällande hur man tar hand om ett hus som har möglig grund och fuktskadade väggar. En kroppspositivist kommer att arbeta sig uppåt från grunden och hantera de problem som dyker upp, och på lång sikt arbeta för att huset ska nå ett skick som de kan känna sig nöjda med och stolta över. Det är inte en enkel lösning, och det kommer heller inte att gå snabbt, men som del av body positivity ingår det att konstant bättra sig även när man stöter på motgångar. En fettaktivist däremot kommer att slänga på ett lager färg för att de ska känna sig bättre gällande husets yttre, och därefter kommer de börja möblera huset och öka trycket på den mögliga grunden. Det kommer även vara viktigt för dem att alla grannar berömmer deras hus och kallar det för vackert, fastän det de egentligen borde oroa sig över är huruvida huset är i bra skick eller inte.